Nowe mieszkania Radom

Nowe mieszkania w Radomiu

Sprzedaż mieszkań

Finansowanie

Wszystkie mieszkania dostępne w naszej ofercie są objęte programem dopłat rządowych MIESZKANIE DLA MŁODYCH.

MDM Radom w pigułce
Partner Dom Development Sp. z o.o udziela rabatów do 20 000 zł dla osób korzystających z programu Mieszkanie dla Młodych!!!

Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?

„Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania, obowiązujący już od 1 stycznia 2014 roku. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

 1. rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 2. zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania), z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.

Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 1. 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego,
 2. 85 m² dla lokalu mieszkalnego i 110 m² dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

 1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
 2. w złotówkach,
 3. na okres co najmniej 15 lat,
 4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako:
10 % - dla rodzin bez dzieci
lub
15% - dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem
z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań:

 1. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
 2. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
 3. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak, niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie?

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu „Mieszkanie dla młodych", którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.

Mieszkanie 1 pokojowe (~41 m²) – już od 565 zł/miesięcznie*!
Mieszkanie 2 pokojowe (~48 m²) – już od 615 zł/miesięcznie*!
Mieszkanie 2 pokojowe (~55 m²) – już od 715 zł/miesięcznie*!
Mieszkanie 3 pokojowe (~73 m²) – już od 995 zł/miesięcznie*!
* Wysokość raty miesięcznej uzależniona jest od ceny mieszkania, stanu cywilnego kredytobiorcy oraz faktu posiadania dzieci.

Naszym Klientom rekomendujemy usługi czterech doradców, którzy pomogą w wybraniu najkorzystniejszych, preferencyjnych warunków kredytowania, w tym najniższe koszty spłaty kredytu:

Agata Kaczorowska
tel. 602-305-268
Doradca Kredytowy Powszechny Dom Kredytowy
ul. Żeromskiego 58
26-600 Radom
Joanna Wachowicz
tel. 695-036-300
Starszy Doradca Finansowy WGN Kredyty
ul. Andrzeja Struga 52 A
26-600 Radom
Bogumił Bruzda
tel. 724-339-829
Certyfikowany Doradca Bankowy
Cert. No 9833/2011
Michał Załęski
tel. 697-736-013
Doradca Finansowy Lokum Nieruchomości
Dyrektor Oddziału
ul. Malczewskiego 13
26-600 Radom